Isporuka

Isporuka je dostupna isključivo putem kurirskih službi.
Prilikom kupovine možete videti tačnu cenu dostave kurirske službe kao i proizvoda koje želite da kupite.
Takođe će vam stići email sa svim informacijama i detaljima.

Vaše porudžbine će biti obradjene u najkraćem mogućem roku.
Ukoliko vaša porudžbina nije obradjena u roku od 48h slobodno nas kontaktirajte, ako mi to ne učinimo prvi.

U regularnoj sezoni, poručenu robu možete očekivati na vašoj adresi najkasnije 5 radnih dana, od dana porudžbine.
Ako dođe do ikakvih promena bićete obavešteni. Vreme dostave može varirati u zavisnosti od kuriske službe.
Slobodno nas možete kontaktirati na info@kutijezaklince.rs.

Reklamacije

Ukoliko ste robu kupili u online prodavnici, prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381691079127. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, nas kontaktirate putem maila info@kutijezaklince.rs.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate putem maila info@kutijezaklince.rs.
Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

1. Broj Vašeg računa-otpremnice
2. Šifru artikla i koju želite da reklamirate
3. Opis problema koji imate

Tražene podatke možete dostaviti popunjavanjem formulara na stranici kontaktirajte nas, slanjem maila info@kutijezaklince.rs

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Radovan Popovic PR KZK, već trošak pada na teret kupca.

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI PORUDŽBINU, KUPI SADA, KUPI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

Povraćaj sredstava

Molimo vas da pripremite sledeće podatke:

Broj vašeg računa
Broj lične karte
Broj dinarskog tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva

Tražene podatke možete dostaviti na email info@kutijezaklince.rs.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun domaćih državljana i nije moguće izvršiti uplatu na račun ne rezidenta ili slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Radovan Popovic PR KZK je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo pute VISA, EC/MC, Dina, Amex u Maestro metoda plaćanja. To značu da će banka da zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Pravo na odustajanje

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) kupovina preko naše internet stranice www.kutijezaklince.rs smatra prodajom na daljinu.


Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat odnosno od dana kada roba dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Artikli moraju biti vraćeni neoštećeni, nekorišćeni i u originalnoj ambalaži. To se isto odnosi na svaki vid reklamacije.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, a u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje cene ukoliko utvrdi da roba nije vraćena u stanju u kome je isporučena a usled potrošačevog neadekvatnog rukovanja istom.

Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu ili poslati artikal koji želite za zamenu.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe kupac je u obavezi da priloži račun/otpremnicu.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Dokumenta možete preuzeti slanjem emaila na info@kutijezaklince.rs
Obrazac o odustanku od ugovora
Ugovor na daljinu

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Radovan Popovic PR KZK je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC, Dina, Amex i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.